MEFS Facebook oldalMEFS Google+ oldalMEFS RSS csatorna

Közgyűlési beszámolók

MEFS 2012. évi közgyűlési határozatai

 

1/2012. (II.11.) közgyűlési határozat:

Az Alapszabály módosítását a közgyűlés az alábbiak szerint fogadta el és úgy határozott, hogy az Alapszabály 2012. február 11-én érvénybe lép.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy az alapszabályban a „szövetség” megnevezés pontosításra, illetve a számozásból eredő pontatlanságok automatikusan javításra kerülnek.

A közgyűlés az alapszabály módosítására tett javaslatot pontonként, külön-külön történő szavazás eredményeképpen egyhangúlag elfogadta az alábbi kivételekkel:

11.§. 1.b) 60 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta

17.§.1.d) 60 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta

19.§.1.c) 60 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta

19/A.§. 3. 60 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta

22.§.2. és 3. bekezdése helyet cserél, ezután a

22.§.3. bekezdés kiegészül, mely egyhangúan, tartózkodás nélkül jóváhagyásra került:

22.§. 3. bekezdés

„3.A nem tervezett feladatok megoldására az elnökség „ad hoc” bizottságokat hozhat létre, meghatározva annak vezetőjét, feladatát, hatáskörét és működésének időtartamát.”

 

2/2012. (II.11.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elismerését és köszönetét fejezi ki a leköszönő elnökségnek, a korábbi elnökségeknek, a főtitkárnak, a MEFS iroda dolgozóinak és az egyetemi sport minden társadalmi munkásának a magyar egyetemi-főiskolai sportért végzett korrekt, eredményes munkájáért. Bízik abban, hogy az új elnökséggel közösen fognak munkálkodni az egyetemi-főiskolai élsport és szabadidősport előrelépéséért

 

3/2012. (II.11.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés a következő négy éves ciklusra

elnöknek                   Dr. Kiss Ádámot, (ELTE)

alelnököknek            Skultéty Tamást (Bay Zoltán Alapítvány) és

                                 Dr. Freyer Tamást (Nemzeti Közszolgálati Egyetem),

elnökségi tagoknak

Dr. Ács Pongrácot (Pécsi Tudományegyetem)

Dr. Kiss Lászlót (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)

Dr. Kovács Antalt (Paksi Atomerőmű SE.)

Maszlavér Gábort (EFOTT) és

Simon Gábort (ELTE-BEAC)

választotta.

 

4/2012. (II.11.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a MEFS 3 főt delegáljon a MOB felállítandó szakbizottsági rendszerébe.

 

5/2012. (V.29.) közgyűlési határozat:

Az Alapszabály módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt szövegrészt a közgyűlés 50 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta és úgy határozott, hogy az Alapszabály 2012. május 29-én érvénybe lép.

 

6/2012. (V.29.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2011. évi jelentését egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadta.

 

7/2012. (V.29.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés a 2011. évi elnökségi beszámolót, és a 2011. évi közhasznúsági jelentést külön-külön történő szavazás eredményeképpen egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadta.

 

8./2012. (V.29.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés az alábbi módosításokkal a 2012. évi költségvetést 37 igen, 4 nem, 10 tartózkodás szavazattal elfogadta:

 

– A költségvetés bevétel oldala kiegészül az előző évi maradvány összegével, míg a kiadások között ez az összeg a „2011. évről áthozott kötelezettségek teljesítésére” szöveggel szerepel.

– A szakmai programok központi koordinációja (2 fő szakmai munkatárs munkabére és járuléka) költség a munkabérekhez kerül.

Utoljára frissítve: 2015. március 17., kedd 17:39