MEFS Facebook oldalMEFS Google+ oldalMEFS RSS csatorna

Általános versenykiírás

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB)

 

 

Általános Versenykiírás

 

 

 

 

 

 

Elfogadta: a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Elnöksége

2015. december 17-én

Felelős Kiadó: dr. Székely Mózes főtikár

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok

Általános Versenykiírás

 

 

Preambulum

 

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (a továbbiakban: MEFS) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) alapján működik, és az Stv. 30. § (1) bekezdése szerint felelős az egyetemi-főiskolai sport versenyeinek szervezéséért. A felsőoktatási sport versenyrendszere elkülönül az országos sportági szakszövetségek versenyeitől, és az Stv. értelmében az egyetemi-főiskolai sport versenyeit a MEFS önállóan – az adott sportág szövetségével egyeztetve – írja ki.

 

A MEFS Alapszabálya szerint (3. § 8-9. bek.) szervezi és koordinálja a felsőoktatási intézmények versenysportját, kiírja a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságokat (a továbbiakban: MEFOB), illetve  összeállítja a MEFOB versenynaptárát.

 

A MEFS kizárólagos birtokosa a föiskolai és az egyetemi sportversenyeknek mind elnevezésben, mind tartalmában. A MEFS-en kívülálló szervezet csak a MEFS hozzájárulásával használhatja a MEFS-hez kap­csolódó elnevezéseket és szervezhet a felsőoktatásban sportversenyeket, különös tekintettel az országos és regionális jellegű rendezvényekre. Ennek figyelemmel kísérése a sportági referensek és a Versenysport Bizottság tagjainak feladata. A jogosulalatlan névhasználatot haladéktalanul jelezni kell a MEFS irodának további intézkedés érdekében.

 

 

1.      MEFOB általános szabályok

 

1.1.       A MEFS tanévenként (az adott év szeptember 1-je és a következő év augusztus 31-e között) hirdeti meg a MEFOB-okat. A MEFOB döntők pályáztatását és a versenynaptárt naptári évenként (az adott év január 1-je és december 31-e között) adja ki.

 

1.2.       A MEFS által meghirdetett hazai versenyeken a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények hallgatói indulhatnak, továbbá azok a magyar állampolgárok, akik külföldi felsőoktatási intézményben rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal. A már végzett hallgatóknak az abszolutórium megszerzésének évében és az azt követő naptári évben van indulási jogosultságuk.

 

1.3.       További – az adott sportági versenykiírásban rögzített – részvételi feltétel lehet az érvényes sportorvosi igazolás előírása.

 

1.4.       A jelen általános versenykiírás érvényes minden olyan hazai egyetemi-főiskolai sportversenyen, melyeket a MEFS, illetve tag­szervezetei rendeznek felsőoktatási hallgatók számára, vagy annak rendezéséhez a MEFS hozzájárult.

 

1.5.       A MEFS az általános versenykiírás érvé­nyesülését a sportversenyt előkészítő és lebonyolító szervezőbizottsághoz delegált szakmai képviselővel (sportági referens) biztosítja. A MEFS szakmai képviselője hivatalból tagja a versenybíróságnak.

 

1.6.       A Magyarországon rendezett egyetemi-főiskolai sportversenyeken az általános verseny­kiírásban meghatározott indulási jogosultságot a verseny helyszínén a ver­senybíróság ellenőre vizsgálja meg.

 

1.7.       A MEFS által szervezett versenyrendszerben csak a pályázati felhívásban meghatározott határidőre beérkezett versenyek kerülhetnek be, illetve kaphatnak támogatást. Ettől eltérni csak az adott sportági szakszövetség írásos kérésére és a MEFS elnökségének döntése alapján lehetséges.

 

1.8.       Az óvás általános szabályai

 

1.8.1.Az általános versenykiírás hatálya alá tartozó verseny ideje alatt az óvási ügyeket – írásos bejelentés és az óvási díj egyidejű befizetése esetén – első fokon a versenybíróság, másodfokon a MEFS képviselője által felkért fellebbezési bizottság tárgyalja. A másodfokú határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

1.8.2.A MEFS országos döntőin és versenyein a versenybíróság köteles megalakítani az óvással kapcsolatos bizottságokat.

 

1.8.3.A felsorolt csapatsportágak (floorball, futsal, jégkorong, kézilabda, labdarúgás, rögbi, röplabda, strandkézilabda, vízilabda – a továbbiakban együtt: csapatsportágak) esetén a selejtezőben első fokon a sportági referens dönt az érintettek meghallgatásával. Másodfokon a MEFS Versenysport Bizottságának elnöke, a sportági referens és az elnökség egy tagja együttesen dönt. További fellebbezésnek helye nincs.

 

1.8.4.Óvási díj egyéni versenyszámban 3.000 Ft, csapatsportágakban 5.000 ­Ft, fellebbezési díj 7.000. Ft, melyet a versenybíróságnál kell letétbe helyezni. A letétbe helyezett óvási és fellebbezési díjat az óvás elfogadása esetén vissza kell fizetni. Ellenkező esetben a pénzügyi szabályok betartásásval a MEFS  számlájára kell befizetni.

 

1.8.5.A MEFOB selejtező és elődöntő mérkőzésein/versenyein az óvást írásban a mérkőzés/verseny befejezésétől számított 24 órán belül, a döntőkön a mérkőzés befejezését követő 1 órán belül kell benyújtani. Postán feladott óvás esetén a postabélyeg kelte a mérvadó. Az óvás benyújtható faxon és e-mailen is csatolt anyag formájában  a versenykiírásban megadott címre.

 

1.8.6.Az első fokon hozott döntés ellen fellebbezni a határozat kézbevétele után, selejtező és elődöntő mérkőzéseken 24 órán belül, a döntőn 30 percen belül lehet.

 

1.8.7.Az óvás szabályait a sportági versenykiírások más­ként is szabályozhatják.

 

1.9.       A sportági versenykiírásban nem rendezett valamennyi kérdésben az általános versenykiírásban foglaltak érvényesek.

 

 

2.      MEFOB versenykiírás

 

2.1.       Az egyetemi sport évszázados hagyományainak megfelelően a MEFS által meghirdetett MEFOB-ok elsődleges célja a magyar egyetemi-főiskolai országos bajnoki címek odaítélése. További cél, hogy a hallgatók körében népszerűsítsék a meghirdetett sportágakat, és a sportági szövetségekkel együttműködve elősegítsék a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) és az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) versenyeire történő kiválasztást.

 

 

2.2.       A MEFOB-okat felsőoktatási intézmények, egyesületek, sportszervezetek, sportvállalkozások (a továbbiakban együtt: Rendezők) ren­dezik pályázat alapján, együttműködve az illetékes országos és helyi sportági szövetségekkel. A pályázatokat egy öttagú bizottság bírálja el. A bizottság tagjaira a MEFS Versenysport Bizottságának elnöke tesz javaslatot. A MEFS a rendező intézményekkel szerződést köt.

 

2.2.1.MEFOB rendezésre azok a Rendezők nyújthatnak be pályázatot, amelyek a pályázati feltételeknek eleget tesznek. A pályázatok elbírálásánál kiemelt fontosságú szempontok:

-       a bajnoki verseny lebonyolításához saját rendelkezésű, szakmailag hite­lesített létesítménnyel (létesítményekkel) rendelkeznek, illetve térítésmentesen, vagy költség­takarékosan tudják az(oka)t biztosítani;

-       szakmailag képzett, megfelelő létszámú, lehetőleg saját állományban lévő rendezőgárdával rendelkeznek;

-       fentiek figyelembevételével egy időpontban egy helyszínen több versenyt is meg tudnak rendezni.

 

2.2.2.A szervezőbizottság  elnöke felelős a bajnokság előkészítéséért és lebo­nyolításáért, kivéve a sportszakmai feladatokat, amelyekért a versenybíróság elnöke a felelős.

 

2.3.       A bajnokságok helyszíneit és időpontjait a MEFS versenynaptára tartalmazza. A MEFOB és különféle versenyek eredményeit a MEFS kiadványaiban és honlapján közzéteszi.

 

2.3.1.Az egyes versenyek, döntők időpontját az érintett országos sportági szakszövetségek egyetértésével kell meghatározni. Azonos időpontban, különböző helyszíneken nem lehetnek MEFOB rendezvények.

 

2.3.2.A bajnokságok lebonyolításához szükséges dokumentumok (nevezési lapok, elszámolási és beszámolási nyomtatványok) a MEFS honlapjáról letölthetők.

 

2.4.       A versenykiírás a sportági referens és a rendező együttes jóváhagyásával – a MEFS egyidejű tájékoztatása melett – válik véglegessé. Vita esetén a MEFS Versenysport Bizottsága dönt.

 

2.5.       A MEFOB-ok résztvevői az általános szabályokról szóló részben meghatározottak (1.2. és 1.3.) szerinti hallgatók.

 

2.5.1.Egy hallgató adott sportágban csak egy intézmény/kar színeiben versenyezhet.

 

2.5.2.Csapatsportágakban (1.8.3. pont) a felsőoktatási intézmények belső döntés alapján vagy egy intézményi csapatot, vagy legfeljebb karonként egy-egy csapatot nevezhetnek. A kosárlabda MEFOB részvételi feltételeit a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) és a MEFS által közösen kidolgozott versenykiírás szabályozza.

 

2.5.3.A MEFOB többi sportágában az adott sportág versenykiírása szerint indíthatnak versenyzőket a felsőoktatási intézmények.

 

2.6.       A MEFOB sportágait a MEFS Versenysport Bizottságának javaslata alapján a MEFS Elnöksége állapítja meg. MEFOB-ok az alábbi sportágakban szervezhetők:

 


Aerobic

Asztalitenisz

Atlétika

Birkózás

Cheerleading

Duatlon

Ergométer

Evezés

Fallabda

Falmászás

Félmaraton

Floorball

Futsal

Jégkorong

Judo

Kajak-kenu

Kézilabda

Kick-box

Kosárlabda

Labdarúgás

Mountain Bike

Országúti kerékpár

Rögbi

Röplabda

Sakk

Sí, snowboard

Sportlövészet

Strandkézilabda

Strandröplabda

Súlyemelés

Tájfutás

Tenisz

Terepduatlon

Testépítés, fitness

Tollaslabda

Torna

Triatlon

Ultimate Frisbee

Úszás

Váltófutás

Vitorlázás

Vívás

Vízilabda


 

2.7.       A MEFOB-ok rendezésére benyújtott pályázatok alapján az egyes sportági versenyeket a 2.2. pontban meghatározott bíráló bizottság javaslata alapján a MEFS Elnöksége az alábbi három kategóriába sorolja be.

 

2.7.1.MEFOB I. kategória esetében

-       a MEFS a nyertes pályázó számára engedélyezi a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokság (MEFOB) elnevezés használatát és igazolja, hogy a verseny győztese(i) az adott év magyar egyetemi-főiskolai bajnoka(i);

-       a MEFS állja a rendezvény költségét (feltétel, hogy a MEFS részt vehet a költségvetés optimalizálásában, önköltség vállalása előnyt jelent);

-       nevezési díj az induló hallgatóktól nem szedhető, azonban a 2.10. pontnak megfelelő egységes regisztrációs díjat kell beszedni, ami a MEFS-et illeti meg;

-       a MEFS a jelen Általános versenykiírásban meghatározott részletes elvárásokat támaszt a Rendezőkkel szemben, amelyeket szerződésben rögzítenek;

-       a MEFOB – az illetékes sportági szakszövetség döntése alapján, sportági sajátosságokat figyelembe véve – meghatározó része az Universiadéra és az Egyetemi Világbajnokságokra (EVB) történő kvalfikációs rendszernek;

-       a MEFS minőségbiztosítási feladatot lát el a sportesemény szakmai minőségének garantálása és az Általános Versenykiírásban foglaltak betartása érdekében.

-       a MEFS kiemelten kezeli a rendezvényt, marketing, PR és kommunikációs támogatást nyújt a szervezőknek

 

2.7.2.MEFOB II. kategória esetében

-       a MEFS a nyertes pályázó számára engedélyezi a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokság (MEFOB) elnevezés használatát és igazolja, hogy a verseny győztese(i) az adott év magyar egyetemi-főiskolai bajnoka(i);

-       a MEFS – előzetes egyeztetések alapján – a Rendezőkkel és az általuk bevont egyéb támogatókkal közösen állja a verseny költségét (feltétel, hogy  a MEFS részt vehet a költségvetés optimalizálásában, önköltség vállalása előnyt jelent);

-       a rendezvény érmeit a MEFS biztosítja;

-       a MEFS javasolja, hogy a Rendezők egyeztessenek a sportági szövetségekkel Tao és egyéb kiemelt sportági támogatások bevonásáról;

-       nevezési díj az induló hallgatóktól nem szedhető, azonban a Rendezőknek a 2.10. pontnak megfelelő egységes regisztrációs díjat kell beszedni, ami a MEFS-et illeti;

-       a MEFS a jelen Általános Versenykiírásban meghatározott részletes elvárásokat támaszt a Rendezőkkel szemben, amelyeket szerződésben rögzítenek;

-       a MEFS javasolja, hogy az illetékes  sportági szakszövetségekkel egyeztetve a MEFOB képezze részét az Universiadéra és az EVB-ra történő kvalifikációs rendszernek;

-       a MEFS minőségbiztosítási feladatot lát el a sportesemény szakmai minőségének garantálása és az Általános Versenykiírásban foglaltak betartása érdekében;

-       a MEFS megküldi az adott verseny kiírását a Sportirodák részére, honlapján felületet biztosít az eseménynek

 

2.7.3.MEFOB III. kategória esetében

-       a MEFS a nyertes pályázó számára engedélyezi a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokság (MEFOB) elnevezés használatát és igazolja, hogy a verseny győztese(i) az adott év magyar egyetemi-főiskolai bajnoka(i);

-       az esemény megrendezésének költségeit a Rendező állja;

-       a rendezvény érmeit a MEFS biztosítja;

-       a nevezési díjat a szervezők állapítják meg, ami a Rendezőt illeti;

-       a sikeres megszervezés a pályázó által a sportágban következő évben beadott MEFOB pályázat elbírálásánál előnyt jelent;

-       kivételes esetben az Általános Versenykiírásban nem szereplő sportágban is beadható pályázat;

-       a MEFS minőségbiztosítási feladatot lát el a sportesemény szakmai minőségének garantálása és az Általános versenykiírásban foglaltak betartása érdekében;

-          a MEFS megküldi az adott verseny kiírását a Sportirodák részére, honlapján felületet biztosít az eseménynek

 

2.8.       A pályázatok benyújtásának feltételei és bírálati szempontjai

 

2.8.1.Általános feltételek és szempontok

-       a pályázati adatlap részletes kitöltése;

-       a pályázó vállalja, hogy a verseny megfelel az Általános Versenykiírásban foglaltaknak;

-       a sportági szakszövetség támogatása a pályázati adatlap aláírásával;

-       nem intézményi pályázó esetén egy kiválasztott felsőoktatási intézmény együttműködése­;

-       előnyt jelent, ha az adott sportágban az élsport mellett lehetőség van – a résztvevői létszámok növelése érdekében, valamint sportági sajátosságokat figyelembe véve – amatőr kategória indítására is.

 

2.8.2.MEFOB I. és II. kategória feltételek és szempontok:

I kategória:

-       a várható résztvevői létszám: egyéni vagy páros versenyek esetében eléri az 55 főt, csapatsportágak esetében kategóriánként minimum 6 csapatot;

-       sportáganként minimum 5 felsőoktatási intézmény hallgatóinak részvétele;

-       a sportági szövetségekkel együttműködve törekszik a pályázó arra, hogy motiválják az élvonalbeli sportolókat a MEFOB-on történő részvételre, a hazai élmezőny jelentős része vegyen részt;

-       országos és helyi médiában való megjelenés biztosítása;

-       plakátok, beharangozók készítése, a verseny meghirdetése;

-       szurkolók toborzása;

-       a sportághoz kapcsolódó prominens vendégek meghívása.

II. kategória:

-       a várható résztvevői létszám: egyéni vagy páros versenyek esetében eléri az 55 főt, csapatsportágak esetében kategóriánként minimum 6 csapatot;

-       sportáganként minimum 5 felsőoktatási intézmény hallgatóinak részvétele;

-       helyi médiában való megjelenés biztosítása;

-       plakátok, beharangozók készítése, a verseny meghirdetése;

 

2.9.       A nevezés rendje

 

2.9.1.A csapatsportágak nevezéseit az adott tanév szeptember 30-ig a MEFS címére

Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

kell megküldeni az 1. sz. melléklet szerinti nevezési lapon, e-mailben csatolt anyagként.

 

2.9.2.A MEFOB többi sportágában a nevezést a versenykiírásban közöltek szerint, az ott meghatározott időre és címre kell megküldeni a 2. sz. melléklet szerinti nevezési lapon.

 

2.9.3.Hiányos, vagy határidő után érkező nevezéseket a Rendezők nem fogadnak el.

 

2.9.4.A csapatsportágak esetében az intézménnyel szerződött sportegyesület, vagy az intézményi sportszakmai egység aláírásra jogosult személyének kell aláírni és pecsétjével ellátni.

 

2.10.   Regisztrációs díj fizetésének rendje

 

2.10.1.      Minden MEFOB rendező – az 1.8.3. pontban szereplő csapatsportágak kivételével – az eseményen részt vevő versenyzők után a versenykiírásban szerepeltetett kedvezményes fizetési határidőn belül 500 Ft/fő regisztrációs díjat szedhet. Csapatsportágak regisztrációs díja a kedvezményes fizetési határidőn belül 6.000 Ft/csapat, amelyet a MEFS-nek kell megfizetni.

 

2.10.2.      A versenykiírásban szereplő kedvezményes határidő lejárta után a regisztrációs díj az 1.8.3. pontban felsorolt csapatsportágakban 12.000 Ft/csapat, a többi sportágban 1.000 Ft/fő.

 

2.10.3.      A tervezett regisztrációs díj bevételt a MEFOB rendezőnek be kell építenie a rendezésre beadott pályázat költségvetési tervébe.

 

 

2.10.4.      Az egyes sportágak, illetve rendezvények esetében a fenti  regisztrációs díjtól az érintettek előzetes véleményének kikérésével el lehet térni. Ezeket a változásokat – a MEFS jóváhagyását követően – a versenykiírásban rögzíteni kell.

 

2.10.5.      A regisztrációs díj nem tartalmazza az utazás/szállás/ellátás, illetve a Rendező által biztosított egyéb szolgáltatások költségét.

 

2.11.   A MEFOB  1. helyezett csapatok, illetve egyéni versenyzők elnyerik a

„Magyarország ... tanévi Egyetemi-Főiskolai Bajnoka”

címet. Az I - III. helyezett csapatok és egyéni versenyzők érem díjazásban része­sülnek.

 

2.11.1.      Az érmeket – a Rendezővel kötött eltérő megállapodás hiányában – a MEFS, a csapatok, illetve egyéni versenyzők különdíjait, oklevelét a Ren­dező biztosítja.

 

2.11.2.      Amennyiben egyéni sportág versenyszámában az indulók száma nem éri el a 6 főt vagy csapatsportágban a 4 csapatot, nem lehet bajnokot hir­detni. A győztes nem bajnok, hanem a versenyszám 1. helyezettje, eredménye nem számít bele a felsőoktatási intézmények közötti pontversenybe.

 

2.12.   A MEFOB-ok és ezen keresztül az egyetemi sport népszerűsítése érdekében

 

2.12.1.      a versenyek sajtóközleményeit, híreit, eredményeit és beszámolóit közvetlenül az esemény után el kell juttatni

-       a felsőoktatási intézményekhez, hallgatói lapokhoz, honlapokhoz és FB-oldalakhoz;

-       a MEFS honlapjához, FB-oldalához és hírleveléhez az alábbi címre

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

-       a Magyar Olimpiai Bizottsághoz (MOB) és az érintett sportági szakszövetségekhez;

-       az országos és helyi média képviselőihez.

A kapcsolódó hirdetésekben és cikkekben meg kell említeni a MEFS és/vagy az egyetemisport.hu honlap – mint támogató – nevét.

 

2.12.2.      a versenyek kommunikációs anyagain, kiadványain fel kell tüntetni

-       a MEFS logóját, az egyetemisport.hu honlapcímet;

-       a MEFS és a HÖOK közös sportkampányának (SportPont Program) logóját.

 

2.12.3.      a verseny előtt legalább két héttel meg kell küldeni

-       a versenykiírás tervezetét jóváhagyásra;

-       egy beharangozó cikket egy-két fényképpel, az ismert sportolók és meghívott vendégek felsorolásával.

 

2.12.4.      a verseny befejezését követően meg kell küldeni

-       azonnal a dobogós helyezetteket: név, intézmény, elért (pl. idő-) eredmény, továbbá lehetőség szerint két, jó minőségű fényképet;

-       legfeljebb 12 órán belül a részletes eredménylistát: valamennyi részt vevő hallgató neve, intézménye, elért eredménye, helyezése;

-       legfeljebb három napon belül a szöveges beszámolót: a verseny neve, időpontja, helyszíne, résztvevői létszám, ismert sportolók és díszvendégek, továbbá a verseny rövid értékelése;

-       amennyiben készültek, jó minőségű és eredeti felbontású képeket a versenyről (kiemelten a győztesekről, ismert sportolókról, vendégekről);

-       a versenyről megjelent cikkeket, sajtóközleményeket átvehető formában (lehetőség szerint internetes elérhetőséggel) és forrásmegjelöléssel.

 

2.12.5.      a verseny befejezése után egy héttel

-       listát a versenyhez kapcsolódó esetleges média-megjelenésekről (pl. egyetemi lapok, önkormányzati vagy helyi lapok, országos médiumok).

 

2.13.   Egyéb rendelkezések

 

2.13.1.      A sportolók indulási jogosultságát a Versenybíróság ellenőrzi. Ennek során a csapatvezetők – a nevezés alapján – diákigazolvánnyal/index-másolattal és személyi igazolvánnyal igazolják a részt vevő sportolók személyazonosságát és felsőoktatási státusát, továbbá

-       amennyiben a sportági versenykiírásban szerepel, bemutatják az érvényes sportorvosi igazolást;

-       igazolják a regisztrációs vagy nevezési díj befizetési kötelezettségek teljesítését.

Az ellenőrzött sportolók és kísérők az adott versenyre érvényes rajtengedélyt kapnak.

 

2.13.2.      Diákigazolvány hiányában hivatalos intézményi igazolást kell bemutatni a hallgatói jogviszonyról.

 

2.13.3.      Minden olyan kérdésben, melyről a jelen szabályzat nem rendelkezik, az az adott sportág szakszövetségének érvényben lévő „Verseny- és játéksza­bályai” szerint kell eljárni.

 

 

3.      MEFOB sportági szabályok

 

3.1.       MEFOB-nak az a sportág/versenyszám számít, ahol egyéniben legalább 6 fő, míg csapatban/párosban legalább 4 csapat/páros indul.

 

3.2.       A sportági versenykiírásokat az adott versenynek megfelelően kell meghatározni. Minden sportágra, minden évben aktuális versenykiírást kell készíteni a sportági referensnek az előző évi tapasztalatok alapján.

 

3.3.       A sportági versenykiírásnak tartalmazni kell

-       a sportágon belüli versenyszámokat;

-       a versenyszámonkénti részvétel, intézményenkénti és versenyszámonkénti létszám lehetőségeit illetve korlátozását;

-       ahol szükséges a nevezési szinteket, a nevezés rendjét ranglisták, súlycsoportok alapján;

-       csapatsportágakban – a sportágra jellemző szabályok alapján – a csapatok létszámát és a nevezhető játékosok számát;

-       egyéni sportágak/versenyszámok esetében az intézmények által nevezhető létszámot.

 

3.4.       Szükség esetén el lehet vagy el kell térni a sportág általános szabályaitól, de ezt az érintett sportági szövetséggel, sportági referenssel és a Szervező Bizottság elnökével egyeztetni kell. Egy időben, egy versenykiírásban és egy versenyhelyszínen rendezni lehet bajnokságot és versenyt is. Erről a versenykiírásban is külön kell intézkedni

 

3.5.       A bajnokságot rendezésében szervezőként vagy együttműködőként résztvevő intézmény vezetője védnökséget vállal a bajnokság felett.

 

3.6.       Nevezési határidők és feltételek vonatkozásában a sportági versenykiírás a MEFS jóváhagyása alapján rendelkezhet az általános versenykiírásban leírtaktól eltérően is. Nevezni a 2.9. pontban foglaltaknak megfelelően, a határidők betartásával kell.

 

3.7.       A játékvezetésre és bíráskodásra vonatkozóan a sportági versenykiírások és a szövetségi előírások a meghatározók. A sportági szakszövetségekkel együttműködve törekedni kell a játékvezetői díjak mérséklésére a MEFOB versenyein úgy, hogy az ne csökkentse a versenyek minőségét.

 

3.8.       A sportág általános szabályai és az ismert erőviszonyok szerint – a gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett – kell a sorsolásokat és kiemeléseket elvégezni, a lebonylítást megszervezni.

 

3.9.       A létesítményeket illetően a hazai sportági bajnokságokra érvényes feltételeket kell biztosítani.

 

3.10.   Az eredményhirdetés ünnepélyességét biztosítani kell. (ld. 3 sz. melléklet a MEFOB protokollról). Az eredményhirdetésen minden résztvevőnek meg kell jelennie, ellenkező esetben díjától megfosztható.

 

3.11.   A fegyelmi eljárásokat és az óvást illetően az általános és sportági szabályok betartásával a sportági versenykiírások a meghatározók. A versenykiírásban nevesíteni kell az általános szabályokban leírt bizottságokat és meg kell határozni azok működését.

 

3.12.   Intézmények közötti pontverseny az adott sportági versenykiírásokban szereplő versenyszámok eredményei alapján, a MEFS Elnöksége által meghatározott módon kerül kiszámításra.

 

3.13.   A rendezési költségeket az I. kategóriás MEFOB versenyek esetén a MEFS teljesen, II. kategóriás MEFOB versenyek esetében a MEFS részlegesen, III. kategóriás MEFOB versenyek esetében a Rendező biztosítja.

 

3.14.   A bajnoki versenyek költségeinek csökkentésére a Rendezők szponzorokat, támogatókat biztosítanak.

 

3.15.   A MEFOB dokumentumait (2.3.2. pont) a MEFS honlapján letölthető formában is biztosítani kell.


MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

........................TANÉV

 

CSAPATSPORTÁGAK NEVEZÉSI LAPJA

(SPORTÁGANKÉNT KÜLÖN LAPOT KELL KITÖLTENI!!)

beküldési határidő: szeptember 30.

 

Nevező intézmény neve: ………………………………....................................................................... ………………………………….......................................................................... Kódja*:

 

............................................................

sportág

férfi csapat     

női csapat       

 

A csapatvezető (edző) adatai

 

Férfi csapat:

Név:.......................................................................................................
Levelezési cím:......................................................................................

telefon:.........................................

fax:...............................................

e-mail:..........................................

 

Női csapat:

Név:.......................................................................................................

Levelési cím:.........................................................................................

telefon:........................................

fax:..............................................

e-mail:.........................................

 

Megjegyzés:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* A kód az intézmény rövidítése

 

Kelt.......................................................................

 

 

 

 

                                                                                ....................................................................

                                             ph.                                a nevező intézmény testnevelési és sport

                                                                                   szervezeti egység vezetőjének aláírása

 

 

A nevezési lapot a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség e-mail címére (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) kell megküldeni.

 

 

 

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

 

........................TANÉV

 

CSAPATSPORTÁGAK NEVEZÉSI LAPJA

Négyes döntőbe bejutott csapatok számára!

 

...........................................................

sportág

 

 

Nevező intézmény neve: …………………………..…................................................................................. …………………………………............................................................................... Kódja*:

 

A csapatvezető neve: ...............................................................................................................................

Levelezési címe:........................................................................................................................................

telefon:........................................................................ fax:……................................................................

e-mail:.......................................................................................................................................................

 

Név

Születési idő

Diákigazolvány száma

Versenyszám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A kód az intézmény rövidítése

 

Kelt..................................................

 

                                                                           ..............................................................................

                                             ph.                                a nevező intézmény testnevelési és sport

                                                                                   szervezeti egység vezetőjének aláírása

 

 

A nevezési lapot a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

e-mail címére (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) kell megküldeni.


MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

 

........................TANÉV

 

EGYÉNI SPORTÁGAK NEVEZÉSI LAPJA

 

...........................................................

sportág

 

 

Nevező intézmény neve: …………………………..…................................................................................. …………………………………............................................................................... Kódja*:

 

A csapatvezető neve: ...............................................................................................................................

Levelezési címe:........................................................................................................................................

telefon:........................................................................ fax:……................................................................

e-mail:.......................................................................................................................................................

 

Név

Születési idő

Diákigazolvány száma

Versenyszám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A kód az intézmény rövidítése

 

Kelt..................................................

 

 

                                                                           ..............................................................................

                                             ph.                                a nevező intézmény testnevelési és sport

                                                                                   szervezeti egység vezetőjének aláírása

 

 

A nevezési lapot a versenykiírásban

megadott határidőre és címre kell megküldeni.


 

 

 

1.         A rendezők által elkészítendő MEFOB dokumentumok és határidők

 

Határidő

Dokumentum

Megküldés

Megjegyzés

Négy héttel a verseny előtt

Versenykiírás + a részvétellel összefüggő részletes tájékoztató

Egyéni sportágak: valamennyi felsőoktatási intézménynek. labdajáték döntők: érintett intézmények

MEFS címjegyzék szerint

Két héttel
a verseny elött

Meghívó és forgatókönyv

MEFS iroda (2 pld.) résztvevő intézmények (vezetők, testn.egység) orsz.szakszöv. főtitkár

Ezen felül a MEFS által megadott címekre is postázandó

Az eseményt követő 1 héten belül

Versenyjegyzőkönyv; szakmai beszámoló; résztvevők létszámadatai; fényképek, videofelv., újságcikk stb.

MEFS iroda

 

 

 

2.         MEFOB protokoll

 

MEFOB versenyek rendezésekor a rendezőnek az alábbi protokoll szerint kell a versenyt lebonyolítania:

 

2.1       Meghívott VIP személyek:

 

Minden MEFOB döntőre a Rendező köteles hivatalos formában meghívni az alábbi személyeket:

 

2.1.1.   A MEFS mindenkori elnöke, alelnökei, főtitkára (megbeszélés szerint 1 fő)

2.1.2.   Adott Országos Sportági Szövetség elnöke vagy főtitkára (1 fő)

2.1.3.   MEFS Elnökségi Tagok, MEFS Bizottságok elnökei (delegálás egyeztetés alapján 1 fő)

2.1.4.   Rendezők részéről a rektor, rektor-helyettes, dékán, polgármester, alpolgármester, megyei ill. városi sportigazgató, megyei sportszövetség elnöke, főtitkára

 

2.2       A verseny rendezéséért felelős személyek:

 

2.2.1.   MEFS sportági referense, MEFS munkatárs (esetileg)

2.2.2.   Helyi Szervezőbizottság szakmai felelőse

 

2.3       A rendezvény lebonyolítása

 

2.3.1.   Nyitóünnepség

 

A MEFOB döntők nyitóünnepségének általános rendje:

–        a résztvevők bevonulása

–        Himnusz

–        a Szervezőbizottság vezetőjének köszöntője

–        a MEFS vezető képviselőjének köszöntője

–        a rendező intézmény rektorának (képviselőjének) köszöntője

–        Gaudeamus Igitur

–        elvonulás

 

A nyitóünnepség kezdetétől a záróünnepség végéig, azaz a verseny teljes időtartama alatt az események helyszínén a szervező bizottságnak jól látható helyre kell helyeznie a következőket: MEFS zászló, MEFOB zászló, rendező intézmény zászlaja, MEFS „brand”, esetleges szponzorok plakátjai, logói, város/helység zászlaja.

 

2.3.2.   Záróünnepség

 

A MEFOB döntők záróünnepségének fő eseménye a győztesek díjainak átadása. A MEFS a győztesek díjazásához az érmeket biztosítja. Az okleveleket, serlegeket, kupákat, különdíjakat a Szervezőbizottság biztosítja. A rendezvényt esetlegesen támogató szponzorok tárgyjutalommal járulhatnak hozzá a díjátadáshoz. A záróünnepség befejezéseként elhangzik a Gaudeamus Igitur.

 

 

 

Utoljára frissítve: 2015. december 21., hétfő 17:10